Natuursteen

Als u kiest voor een natuurstenen product is het raadzaam de tegels die u ontvangt goed te mengen. Door tegels uit verschillende kratten door elkaar heen te verwerken bent u zeker van een goede verdeling van de kleurnuances die in een partij voorkomen. Dit zorgt uiteindelijk voor het mooiste resultaat.

 

Daarnaast is het raadzaam wanneer u of uw vakman begint met het leggen van de vloer de tegels te controleren op eventuele beschadigingen. De beschadigde tegels kunt u het beste gebruiken voor uw zaagwerk.

Ondergrond

 

Op deze laag kan vervolgens worden bestraat met grof zand (let op: het zand moet vrij zijn van verontreinigingen zoals bijv. koolstof, de zogenaamde oerbolletjes, kalk, ijzer enz.). Dit is belangrijk bij sterk zuigende steensoorten zoals graniet. Hierdoor kunnen er vlekken van verontreinigingen vanuit de ondergrond ontstaan (roestvlekken enz.). Of er kan een stabilisatielaag van 1 deel cement en 5 delen gewassen zand gemengd in een molen en handvochtig gemaakt (dit is afhankelijk van de steenkeuze) worden aangebracht. De laagdikte moet ± 5-8 cm zijn.

 

Leggen op afschot

 

Het leggen op afschot van een bestrating is noodzakelijk voor het afvoeren van het hemelwater. Het afschot dient altijd 1 à 2 cm per m2 te zijn. Wanneer men ruwere soorten verwerkt moet het afschot meer zijn, i.v.m. water dat er anders op blijft staan. Water dat op de bestrating blijft staan, kan in de winter vorstschade veroorzaken in de voegen of aan het oppervlak van de tegels.

Natuursteen tegels gelegd in wildverband
Nature Grey natuursteen tegels met grassen in perk

Verwerking natuursteen voor de oprit

 

Voor het verwerken van natuursteen tegels op een oprit dient men altijd een dikte van minimaal 3 cm te gebruiken. Bij een dikte van 3 cm moeten de tegels altijd in beton gelegd worden. Bij een tegeldikte van 5 cm volstaat een gestabiliseerd zandbed. Getrommelde tegels tot en met een grootte van 40 x 40 x 5 cm dikte kunnen eventueel in split/zand verwerkt worden, grotere maten moeten te allen tijde in stabilisatie verwerkt worden.

 

Verwerking natuursteen voor het terras

 

Voor verwerking van tegels bestemd voor terras of tuinpaden dient men tegels met strakke kanten, facet geslepen kanten of leisteensoorten altijd te verwerken in een gestabiliseerd zandbed van 5 tot 8 cm dikte zoals omschreven onder punt B, op een goed drainerende/waterdoorlatende ondergrond. Onze voorkeur gaat uit naar verwerking met een kleine voeg welke ingeveegd kan worden met voegsplit, zilverzand of brekerzand. Hierdoor voorkomt men dat bij eventueel strenge vorst de voegen kunnen barsten. Tegels met een getrommelde afwerking kunnen bij een lichte belasting (bijvoorbeeld een terras) eventueel ook in een grove zand- / splitlaag verwerkt worden. Zorg dat de bestrating altijd goed en voldoende opgesloten ligt.

 

Voegen

 

Voor het onkruidvrij houden van uw terras.