• 5.000 m² showtuinen
  • Uitgebreid assortiment
  • Grote voorraad
  • Deskundig personeel

Straatbakstenen

Wanneer u kiest voor een straatbaksteen kiest u voor duurzaam product dat in Nederland wordt gemaakt. Een product dat naarmate het ouder wordt de kleuren intenser worden. Elke vorm van bestrating dient doormiddel van de specifieke richtlijnen te worden verwerkt. Hiervoor geldt het advies dat voor iedere verwerking men zich het beste kan wenden tot een erkende vakman/plaatsingsbedrijf. Deze is ten allen tijde verantwoordelijk voor verwerking, uitvoering en eindresultaat.

Ondergrond

Over her algemeen worden straatbakstenen verwerkt op een zandbed. De kwaliteit van het zandbed is bepalend voor het kwaliteit van het eindbeeld. Belangrijk hierbij is het einddoel, voor een tuinpad gelden andere eisen dan voor een oprit. Voor een vrijwel onbelastbare verharding, zoals een tuinpad, is een zandbed van minimaal 150 mm voldoende. Wanneer er sprake is van een belastbare verharding, zoals uw oprit, is een zandbed van minimaal 250 mm nodig. Met voorbehoud van de bestaande ondergrond.

Kantopsluiting

Het verkeer zorgt voor een zijdelingse druk op de kantopsluiting door het straatwerk. Om de juiste kantopsluiting te kiezen zijn twee factoren van belang; de verkeersbelasting en de ondergrond. Naast de opsluiting dient minimaal een streklaag te worden aangebracht. De bestrating dient 10 tot 20 mm boven de kantopsluiting te liggen, tenzij de kantopsluiting onderdeel is van een gootconstructie.

Waterafvoer

Door de bestrating onder een afschot te leggen voorkomt uw plassen met water op uw terras of inrit. Voer regenwater zo veel mogelijk via het oppervlak van de bestrating af. Wegen worden over het algemeen bol opgezet zodat het water naar beide kanten afwatert. Bij tuinen is de vuistregel; afwater van de woning af.

Zandbled en water

Dat straatbakstenen vorstbestendig zijn betekent niet dat de ondergrond dit automatisch ook is. Wanneer het zandbed onvoldoende waterdoorlatend is bestaat er de kans dat de ondergrond omhoog komt. Dit verschijnsel noemen ze ook wel ‘opvriezen’, wat betekent dat er bij bevriezing onvoldoende expansieruimte tussen de zandkorrels overblijft. Daarnaast kan er opdooi ontstaan, dit betekent dat doordat de toplaag zijn water niet kan afvoeren en de kans op drijfzand ontstaat.