Keramiek

Wanneer u ervoor kiest om in uw tuin keramische tegels te verwerken, dan kunt u deze tegels het beste plaatsen op een drainerende mortelondergrond. Dunnere keramische tegels vragen om een stevige fundering.

 

Met o.a. producten van Bostik kan deze drainerende ondergrond gecreëerd worden. Hiermee bereikt u de vereiste stabiliteit van de ondergrond en zorgt u er tevens voor dat het regenwater goed onder de tegels weg kan lopen. Alleen door toepassing van voldoende drainering kan vorstschade in de winterperiode worden voorkomen. Daarnaast adviseren wij om altijd te zorgen voor een afschot van 1,5 tot 2%.

 

U kunt het zichzelf makkelijker maken door bij het verwerken van zware tegels te werken met een tegeldrager met vacuüm, al dan niet machinaal.

 

 

Naast het verwerken van de tegels in cement of op een bed van split, is het ook mogelijk de tegels te verwerken op reeds bestaande tegelvloeren, betonvloeren, bitumen daken etc. door middel van zogenaamde tegeldragers.

  1. Verwerking. Het bindmiddel in een verhouding van 1:6 in de betonmolen mengen met bijvoorbeeld Japans/Moraine split 2/6.
  2. Schoon water & let op de tijd. Schoon en koud leidingwater toevoegen tot een licht plastische consistentie wordt bereikt. De verwerkingstijd van het Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split is ongeveer 90 minuten. Let op: de mortel moet binnen ongeveer 90 minuten worden verwerkt. Maak nooit meer mortel aan dan kan worden verwerkt binnen deze tijd. Verdeel het te betegelen oppervlak in delen en werk het oppervlak af. Betegel eerst een deel en start vervolgens het volgende deel wederom met het aanbrengen van de drainagemortel.
  3. Drainagemortel. Het aanbrengen van een laagdikte van 4 cm Bostik drainagemortel voltstaat bij een toepassing van tuin/terras waarbij sprake is van slechts lichte verkeerbelasting (voetgangers).
  4. Verwerking natuursteen voor het terras. De onderzijde van de tegel wordt voor het plaatsen aangebrand met een dunne laag lijm, genaamd Bostik Hoveniers Hechtmortel SDM. Vervolgens wordt de tegel nat-in-nat in de drainagemortel gelegd en met een rubberen hamer ingeklopt. De tegels liggen op deze manier goed vast in de drainerende ondergrond. Belangrijk is dat de gehele onderzijde van de tegel volvlaks wordt bedekt (kwasten). Voorkom hierbij dat de lijm tussen de voegen van de tegels komt, opdat de gehele opbouw drainerend blijft. Het is gebleken dat door hamervast zetten van de tegel/steen en daardoor intredende verdichting een krimp van 0,5-1 cm wordt bereikt. Leg de keramische tegels bij voorkeur met een voeg van minimaal 3 mm, dit om beschadigen van de randen te voorkomen.

Keramische tegels bij strak binnenzwembad